Dresaj

DRESAJ (AT TERBİYESİ) NEDİR?

 At terbiyesinin (Dresaj) amacı, atın uygun bir eğitim ile doğasında var olan “üç” yürüyüş kararının (adeta, süratli, dörtnal) en parlak hale getirilmesi ve bunları yaparken atın motivasyonunun en yüksek düzeyde tutulmasıdır.

Bunun sonucu olarak atı sakin, elastiki, yumuşak ve esnek ama aynı zamanda güvenli, dikkatli ve istekli yapmasını sağlayarak, binicisiyle mükemmel bir ahengi yakalamaktır.

Bu özellikler aşağıdaki şekilde ortaya çıkar;

a) Atın yürüyüşlerindeki düzgünlük (ritim) ve ileri gidicilik (emplüsyon)

b) Hareketin uyumu, yumuşaklığı ve rahatlığı

c) Art kısmın angaje edilmesi ve ön kısmın hafifletilmesi sonucunda yumuşak ve emin bir istinadın at tarafından kabulünü sağlamak sureti ile hareketlerin mükemmeliyetini ortaya koymaktır

Dresaj disiplini adından da anlaşılacağı üzere at terbiyesidir. Tarihi atın savaşda kullanıldığı yıllara dayanır. Savaşta topların mermilerin arasında bir at ile ilerleyerek canınızı kurtarmak istiyorsanız, iyi  terbiye edilmiş, sözünüzü dinleyen bir ata ihtiyacınız olması kaçınılmazdır.

Atın savaşlarda kullanılması ilerleyen zaman içinde sona erse de süvarilerin eğitiminde yıllarca yerini korumuş ve klasik dresaj disiplini doğmuştur. Günümüz de  Dresaj binicilik sporunun olimpik bir disiplini olmasının yanı sıra, genç at eğitiminde ve engel atlama atı ve binicisi eğitiminde vazgeçilmez bir araçtır.